tn foto

Lerarendag 2014 met dank aan onze directie!

Snelnieuws

 

 • 30/03/2015
  De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar zijn daarnet goed aangekomen op gwp in Waasmunster.
 • 15/03/2015
  In het volgende filmpje leggen de kinderen van 6B uit wat er gaat gebeuren op 20 maart! klik hier voor het filmpje de kinderen van 6A bekeken dit natuurverschijnsel op een meer literaire manier aan de hand van een gedicht. klik hier voor het filmpje van het gedicht 
 • 26/01/2015

  DONDERDAG 19 MAART 2015 : INFOAVOND INSCHRIJVINGEN
                                                        SCHOOLJAAR 2015-2016
            U BENT VAN HARTE WELKOM OM 19u00


 • 14/12/2014
  Voor meer info over de inschrijvingen van het schooljaar 2015-2016 zie bij inschrijvingen!
 • 10/12/2014

   

 • 8/10/2014
  Hier een berichtje uit het verre Brazilië. In mei kwam ik op je school vertellen over Brazilië in ruil voor enkele kleurpotloden. Vandaag komen deze kleurpotloden goed van pas!  Thuis hebben de kinderen van het project geen kleurpotloden. Dankzij jullie konden we vandaag elk kindje een setje met kleurpotloden geven. En er volgt nog beter nieuws! We organiseren een heuse kleurwedstrijd. Wie wint krijgt stiften,  wasco’s en stempels. En dit allemaal dankzij jullie!
  Binnenkort volgt een fotoreportage en stuur ik de winnende tekening op!
  Muito obrigada!
  Bonnie¨
  link naar de tekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 24/08/2014
  Betreft : Inschrijvingen voor het schooljaar 2014- 2015

  Hierbij informeren wij u over het inschrijvingsbeleid dat van toepassing is voor alle scholen van Dendermonde:

  Kinderen geboren na 2 december 2011 en in 2012 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2014- 2015.

  Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het komende schooljaar.

  Inschrijvingen voor het schooljaar 2014 – 2015 : 

  Eerste periode: van 10/03/2014 tot 28/03/2014 - voor broers en zussen en kinderen van personeel

  Tweede periode: van 31/03/2014 tot 08/05/2014 - voorrang indicator / niet indicator leerlingen met dubbele contingentering

  Derde periode : vanaf 12/05/2014 - vrije inschrijving

  Het inschrijvingsbeleid is eveneens van toepassing voor kinderen die voor schooljaar 2014 – 2015 van school wensen te veranderen.

  Indien onze maximumcapaciteit bereikt is kunnen wij geen leerlingen meer inschrijven.

 

 
Welkom

“ De inspectie stelt vast dat in het schoolteam voldoende draagkracht, enthousiasme en collegialiteit aanwezig is om blijvend kwaliteitsonderwijs  te garanderen”…. Dit kregen we te horen na de jongste doorlichting van onze school ! Ondertussen zijn we verder geëvolueerd door onszelf  permanent  in vraag te stellen en te toetsen aan de praktijk. Die praktijk is voor ons niet enkel het dagelijkse lesgeven en overdragen van kennis, het is eveneens de vergelijking maken tussen wat wij bieden als school en de noden van de hedendaagse maatschappij.

We streven ernaar  onderwijs  van optimale kwaliteit te bieden aan elke leerling die aan ons wordt toevertrouwd. We vragen ons voortdurend af hoe we dit moeten realiseren; studiedagen en “clinics” belichten regelmatig elk facet van het “school houden”. Hierdoor bewaken we continu de kwaliteit van de leerprocessen. We zijn en we voelen een gewortelde  verantwoordelijkheid voor het onderwijs dat we verstrekken en voor de onderwijskundige kwaliteit die we vooropstellen. We zijn heel intens bezig met onze opdracht, met uw kinderen !

Dit werk kent nooit een eindpunt, integendeel, elke les, elke dag, elk schooljaar impliceert nieuwe uitdagingen; werken met mensen en “mensjes” is beslist geen rechtlijnige, vastgelegde wetenschap. Het is altijd weer opnieuw  aanvoelen, analyseren, beoordelen, voorzichtig proberen, stimuleren…. Wie zegde het ook weer: “ …een kind is geen vat dat moet gevuld worden, het is een vuur dat je moet aanwakkeren….” Dit zegt precies waar wij voor gaan.

De pedagogische zuilen van het Gemeenschapsonderwijs hebben niet zomaar de slogan “Elk kind is een VIP” in hun blazoen. Kinderen moeten de kans krijgen uit te groeien tot  sterke volwassenen met een pluralistische kijk op hun omgeving. Dit betekent dat ook de sociale vaardigheden een belangrijke plaats innemen in ons opvoedingsbeleid. We willen beslist een school  zijn met respect voor eigen en voor andere culturen, met ruime aandacht voor creativiteit, cultuurbeleving, lichamelijke opvoeding en sport, kortom waar kinderen zich thuis voelen.
Als kinderen grààg naar school gaan, dan gaat leren als het ware vanzelf !

Laten we daar sàmen voor zorgen.

Anne D’Hondt
directeur

 

 


Created by Inventus Software (Sint-Niklaas)