korf 50 jarig bestaan3Snelnieuws


 • 25/06/2014
  Wie kan er aan aarde geraken voor onze putten op te vullen in de tuin. We hebben zeker 10 kruiwagens nodig. Gelieve contact op te nemen met de werkman Dirk: 0474/28.21.30
 • 11/06/2014
  Het bijenkorf team heeft de finale van de rugby gewonnen proficiat!
 • 04/06/2014

  VRIJDAG 13 JUNI 2014 : LAATSTE GELDOPHALING !
  (zie ook rubriek 'brieven ouders')

 • 27/05/2014
  Vrijdag 27 juni 2014 is de laatste schooldag !  De lessen stoppen om 12u05. Er is geen naschools toezicht voorzien. Er zijn eveneens geen warme maaltijden te verkrijgen. Maandag 30 juni is er geen school ! Geniet van de vakantie.

 • 10/05/2014
  Wijziging lentefeest ter info voor de ouders: de kindjes van het eerste leerjaar zijn wegens het slechte weer nu vertrokken naar het pirateneiland in Antwerpen in plaats van naar planckendael.
 • 6/05/2014
  Beste ouders,
  Op zaterdag 17 mei organiseren we onze jaarlijkse klusdag op school. Dan vliegen de leden van het schoolteam en de Bijenraad er stevig in om de schoolterreinen eens flink op te smukken. We voeren dan kleine herstellingen en onderhoudswerken uit zodat de school er daarna weer een jaartje tegen kan. Omdat er dit jaar een paar extra dingen willen doen, willen we graag een warme oproep naar extra vrijwilligers doen. Zie jij het zitten om die dag een paar uurtjes te komen helpen?

  Geef dan een seintje aan Tony ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ), de voorzitter van de Bijenraad. Alvast bedankt!

   Het Bijenkorfteam en de Bijenraad

 • 13/02/2014

  Het Bijenkorfteam heeft de regeling aangaande het parkeren op het schooldomein geëvalueerd.

  Wij beseffen dat het totale parkeerverbod voor ouders een drastische beslissing is, te meer omdat er in de buurt van de school nauwelijks parkeergelegenheid is.

  Daarom stellen wij volgende aanpassing voor :

  Parkeren is toegelaten ’s ochtends tot 07u30, na de lesuren vanaf 16u30.

  Wij vragen u met aandrang deze afspraak te respecteren en de kinderen niet alleen over de parking te laten lopen.

  Met dank voor uw medewerking

  Anne D’Hondt – directeur

 • 03/02/2014

  Betreft : Inschrijvingen voor het schooljaar 2014- 2015

  Hierbij informeren wij u over het inschrijvingsbeleid dat van toepassing is voor alle scholen van Dendermonde:

  Kinderen geboren na 2 december 2011 en in 2012 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2014- 2015.

  Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het komende schooljaar.

  Inschrijvingen voor het schooljaar 2014 – 2014 : 

  Eerste periode: van 10/03/2014 tot 28/03/2014 - voor broers en zussen en kinderen van personeel

  Tweede periode: van 31/03/2014 tot 08/05/2014 - voorrang indicator / niet indicator leerlingen met dubbele contingentering

  Derde periode : vanaf 12/05/2014 - vrije inschrijving

   Het inschrijvingsbeleid is eveneens van toepassing voor kinderen die voor schooljaar 2014 – 2015 van school wensen te veranderen.

  Indien onze maximumcapaciteit bereikt is kunnen wij geen leerlingen meer inschrijven.

  

 

 • 4/09/2013
  50 jaar Bijenkorf !!!!!!!
  Een feestelijke start van het jubileum-schooljaar van de Bijenkorf!!!! Onze school staat in de kijker met een artikel op de website van het GO: BEKIJK HIER HET ARTIKEL (klik hier) 

 

 
Welkom

“ De inspectie stelt vast dat in het schoolteam voldoende draagkracht, enthousiasme en collegialiteit aanwezig is om blijvend kwaliteitsonderwijs  te garanderen”…. Dit kregen we te horen na de jongste doorlichting van onze school ! Ondertussen zijn we verder geëvolueerd door onszelf  permanent  in vraag te stellen en te toetsen aan de praktijk. Die praktijk is voor ons niet enkel het dagelijkse lesgeven en overdragen van kennis, het is eveneens de vergelijking maken tussen wat wij bieden als school en de noden van de hedendaagse maatschappij.

We streven ernaar  onderwijs  van optimale kwaliteit te bieden aan elke leerling die aan ons wordt toevertrouwd. We vragen ons voortdurend af hoe we dit moeten realiseren; studiedagen en “clinics” belichten regelmatig elk facet van het “school houden”. Hierdoor bewaken we continu de kwaliteit van de leerprocessen. We zijn en we voelen een gewortelde  verantwoordelijkheid voor het onderwijs dat we verstrekken en voor de onderwijskundige kwaliteit die we vooropstellen. We zijn heel intens bezig met onze opdracht, met uw kinderen !

Dit werk kent nooit een eindpunt, integendeel, elke les, elke dag, elk schooljaar impliceert nieuwe uitdagingen; werken met mensen en “mensjes” is beslist geen rechtlijnige, vastgelegde wetenschap. Het is altijd weer opnieuw  aanvoelen, analyseren, beoordelen, voorzichtig proberen, stimuleren…. Wie zegde het ook weer: “ …een kind is geen vat dat moet gevuld worden, het is een vuur dat je moet aanwakkeren….” Dit zegt precies waar wij voor gaan.

De pedagogische zuilen van het Gemeenschapsonderwijs hebben niet zomaar de slogan “Elk kind is een VIP” in hun blazoen. Kinderen moeten de kans krijgen uit te groeien tot  sterke volwassenen met een pluralistische kijk op hun omgeving. Dit betekent dat ook de sociale vaardigheden een belangrijke plaats innemen in ons opvoedingsbeleid. We willen beslist een school  zijn met respect voor eigen en voor andere culturen, met ruime aandacht voor creativiteit, cultuurbeleving, lichamelijke opvoeding en sport, kortom waar kinderen zich thuis voelen.
Als kinderen grààg naar school gaan, dan gaat leren als het ware vanzelf !

Laten we daar sàmen voor zorgen.

Anne D’Hondt
directeur

 

 


Created by Inventus Software (Sint-Niklaas)