korf 50 jarig bestaan3Snelnieuws


 • 27/02/2014
  21u24: alle prinsessen en ridders hebben een super leuke dag gehad, alles is vlot verlopen. Ze zijn nu allemaal goed aan het slapen!

 

 • 27/02/2014

  Onze prinsessen en ridders zijn omstreeks 9u40 goed aangekomen in hun bijenkasteel.
  Het avontuur kan beginnen !

 • 13/02/2014

  Het Bijenkorfteam heeft de regeling aangaande het parkeren op het schooldomein geëvalueerd.

  Wij beseffen dat het totale parkeerverbod voor ouders een drastische beslissing is, te meer omdat er in de buurt van de school nauwelijks parkeergelegenheid is.

  Daarom stellen wij volgende aanpassing voor :

  Parkeren is toegelaten ’s ochtends tot 07u30, na de lesuren vanaf 16u30.

   

  Wij vragen u met aandrang deze afspraak te respecteren en de kinderen niet alleen over de parking te laten lopen.

   

  Met dank voor uw medewerking

  Anne D’Hondt – directeur • 11/02/2014

  MORGEN, WOENSDAG 12/02/2014 IS ER GEEN SCHOOL WEGENS

  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG !


  ER IS OOK GEEN VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG VOORZIEN.

  GELIEVE HIERMEE REKENING TE WILLEN HOUDEN. • 03/02/2014

  Betreft : Inschrijvingen voor het schooljaar 2014- 2015

  Hierbij informeren wij u over het inschrijvingsbeleid dat van toepassing is voor alle scholen van Dendermonde:

  Kinderen geboren na 2 december 2011 en in 2012 kunnen voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2014- 2015.

  Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het komende schooljaar.

   

  Inschrijvingen voor het schooljaar 2014 – 2014 : 

  Eerste periode: van 10/03/2014 tot 28/03/2014 - voor broers en zussen en kinderen van personeel

  Tweede periode: van 31/03/2014 tot 08/05/2014 - voorrang indicator / niet indicator leerlingen met dubbele contingentering

  Derde periode : vanaf 12/05/2014 - vrije inschrijving

   

  Het inschrijvingsbeleid is eveneens van toepassing voor kinderen die voor schooljaar 2014 – 2015 van school wensen te veranderen.

  Indien onze maximumcapaciteit bereikt is kunnen wij geen leerlingen meer inschrijven.


   
 • 09/01/2014

  Enkele kunstwerkjes die aangekocht zijn tijdens het "Start with ART"-project zijn nog steeds niet afgehaald. U kan deze op het secretariaat van de school komen halen !

 • 16/12/2013

  Dit schooljaar bestaat onze school 50 jaar. Uiteraard laten we dit niet zo maar voorbij gaan. We organiseerden reeds heel wat initiatieven en er staat nog heel wat op onze planning, zo ook een oud-leerlingenfeest.
  Graag nodigen wij u uit op zaterdag 29 maart 2014 vanaf 20.00 u, in de gebouwen van de school voor:

  - Een spetterende fuif met discobar.

  - Een gezellige babbel in de loungebar.

  De minimumleeftijd om toegelaten te worden is 18 jaar, onze jongere oud-bijtjes verwelkomen wij op andere momenten.

  U en uw partner kunnen inschrijven:

  - via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

  - telefonisch, tijdens de schooluren, op het nummer 052/214040

  Gelieve het aantal personen te vermelden.

  Mogen wij u ook vragen om deze uitnodiging door te geven aan klas- en schoolgenoten.
  Wij zouden het bijzonder fijn vinden om u nog eens terug te zien.
  Het Bijenkorfteam

 • 25/11/2013
  Op 9 november namen 5 leerlingen van onze school deel aan de wiskundequiz in Melle. Een dikke proficiat. Lotte gaat naar de Vlaamse finale op 30 november. We wensen haar veel succes en duimen met heel de school op een goede afloop. KLIK HIER voor de foto.
 • 1/10/2013
  De school is op zoek naar dakbedekking (plastic, metaal) voor het installeren van een afdak voor de fietsenstalling voor de kleuters en voor de afvalsorteer-unit. Wie oude, maar nog bruikbare golfplaten of dergelijke heeft staan maar die niet meer nodig heeft of die naar het containerpark wil brengen, gelieve technisch medewerker Dirk via de school te contacteren. Wij zullen ze graag gebruiken bij deze twee nieuwe projecten. 
 • 26/09/2013
  Enkele wijzigingen in de activiteitenkalender!

  De oud-leerlingenfuif zal doorgaan op zaterdag 29 maart 2014 i.p.v. zaterdag 10 mei 2014. 

 • 4/09/2013
  50 jaar Bijenkorf !!!!!!!
  Een feestelijke start van het jubileum-schooljaar van de Bijenkorf!!!! Onze school staat in de kijker met een artikel op de website van het GO: BEKIJK HIER HET ARTIKEL (klik hier) 

 

 
Welkom

“ De inspectie stelt vast dat in het schoolteam voldoende draagkracht, enthousiasme en collegialiteit aanwezig is om blijvend kwaliteitsonderwijs  te garanderen”…. Dit kregen we te horen na de jongste doorlichting van onze school ! Ondertussen zijn we verder geëvolueerd door onszelf  permanent  in vraag te stellen en te toetsen aan de praktijk. Die praktijk is voor ons niet enkel het dagelijkse lesgeven en overdragen van kennis, het is eveneens de vergelijking maken tussen wat wij bieden als school en de noden van de hedendaagse maatschappij.

We streven ernaar  onderwijs  van optimale kwaliteit te bieden aan elke leerling die aan ons wordt toevertrouwd. We vragen ons voortdurend af hoe we dit moeten realiseren; studiedagen en “clinics” belichten regelmatig elk facet van het “school houden”. Hierdoor bewaken we continu de kwaliteit van de leerprocessen. We zijn en we voelen een gewortelde  verantwoordelijkheid voor het onderwijs dat we verstrekken en voor de onderwijskundige kwaliteit die we vooropstellen. We zijn heel intens bezig met onze opdracht, met uw kinderen !

Dit werk kent nooit een eindpunt, integendeel, elke les, elke dag, elk schooljaar impliceert nieuwe uitdagingen; werken met mensen en “mensjes” is beslist geen rechtlijnige, vastgelegde wetenschap. Het is altijd weer opnieuw  aanvoelen, analyseren, beoordelen, voorzichtig proberen, stimuleren…. Wie zegde het ook weer: “ …een kind is geen vat dat moet gevuld worden, het is een vuur dat je moet aanwakkeren….” Dit zegt precies waar wij voor gaan.

De pedagogische zuilen van het Gemeenschapsonderwijs hebben niet zomaar de slogan “Elk kind is een VIP” in hun blazoen. Kinderen moeten de kans krijgen uit te groeien tot  sterke volwassenen met een pluralistische kijk op hun omgeving. Dit betekent dat ook de sociale vaardigheden een belangrijke plaats innemen in ons opvoedingsbeleid. We willen beslist een school  zijn met respect voor eigen en voor andere culturen, met ruime aandacht voor creativiteit, cultuurbeleving, lichamelijke opvoeding en sport, kortom waar kinderen zich thuis voelen.
Als kinderen grààg naar school gaan, dan gaat leren als het ware vanzelf !

Laten we daar sàmen voor zorgen.

Anne D’Hondt
directeur

 

 


Created by Inventus Software (Sint-Niklaas)